Cross Generation Art

Detská kresba v umení,
umenie v detskej kresbe

Tvorba, ktorá vzniká kombináciou detskej kresby a dotvorením pôvodného diela výtvarnými a grafickými technikami. Obrazy vytváram na základe detskej kresby, do ktorej však nezasahujem, pôvodnú linku nepretváram - ostáva originálna, aby som nenarušila jej podstatu. Detská kresba je vzhľadom na svoju autentičnosť pre mňa tým najčistejším umením. Mojou tvorbou sa snažím tento pohľad predstaviť aj dospelému oku. Takýto obraz sa stáva celoživotnou spomienkou na detstvo vo svojej najúprimnejšej podstate.

V prípade záujmu o takúto tvorbu použite kontaktný formulár. Obrázky s detskou kresbou je možné posielať aj cez mail. Ostatné info na vyžiadanie.

Predtým a Potom

Bastian 4y., 2016, 90x85cm
Nelka 4y., 2016, 85x95cm
Maxim 5y., 2016, 40x50cm
Tatjana 4y., 2014, 70x70cm
Ninka 4y., 2016, 70x57cm
Marcel 5y., 2015, 63x74cm
Nina 6y., 2014, 70x84cm
Matej 5y., 2015, 80x80cm
Zora 4y., 2014, 80x85cm
Marcel 3y., 2014, 90x65cm
Klara 6y., 2013, 100x100cm

Galéria